01.04.2022.

Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je 1. travnja 2022. godine dopis - požurnicu Ministarstvu zdravstva vezano za drugu fazu provedbe Odluke o isplati iznosa razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Dopis se može pogledati OVDJE

_________

Prethodno: 

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je 23. ožujka 2022. godine dopis Ministarstvu zdravstva vezano za drugu fazu provedbe Odluke o isplati iznosa razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Dopis se može pogledati OVDJE

_________

Uputa Ministarstva zdravstva od 8. ožujka 2022. godine, vezana za drugu fazu provedbe Odluke o isplati iznosa razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, može se pogledati OVDJE

_________

Uputa Ministarstva zdravstva za provedbu Odluke o isplati iznosa razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 19.10.2021. godine može se pogledati OVDJE

Pojašnjenje Upute od 25.10.2021. godine može se pogledati OVDJE

_________

Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, koja je donesena na 76. sjednici Vlade RH, objavljena je u "Narodnim novinama" br. 101/2021 i može se pogledati na:

   
 
NN 101/2021, (1821), odluka, 17.9.2021.

_________

Izvod iz Odluke:

(...) Radnicima kojima za sate ostvarene u prekovremenom radu nije kumulativno isplaćeno uvećanje plaće s osnova posebnih uvjeta rada i dodatak za iznimnu odgovornost za život i  zdravlje ljudi, isplatit će se pripadajući nesporni iznos uvećanja plaće s osnova posebnih uvjeta rada, dodatak za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi te uvećanje plaće za znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno znanstveni stupanj doktora znanosti za sate prekovremenog rada (...)

(...) Sredstva za provedbu točke I. ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, na pozicijama Ministarstva zdravstva u iznosu od 200 milijuna kuna, dok će se preostali iznos do 775 milijuna kuna osigurati najkasnije do 31. prosinca 2022., a sukladno fiskalnim mogućnostima državnog proračuna.(...)

(...) Iznos sredstava koje su zdravstvene ustanove isplatile po pravomoćnim sudskim odlukama, a koji će se refundirati zdravstvenim ustanovama u skladu sa stavkom 3. ove točke,  namjenska su pomoć i zdravstvene ustanove mogu ih koristiti isključivo za podmirenje dijela dospjelih obveza zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. (...)