21.03.2024.

9. sjednica Predsjedništva Udruge, 20.03.2024.

Dana 20. ožujka 2024. godine održana je sjednica Predsjedništva Udruge, s niže priloženim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 8. redovne sjednice Predsjedništva, održane dana 31. siječnja 2024. godine;

2. Izvješće o radu i poslovanju Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske za izvještajno razdoblje;

           Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.;

3. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske za 2023. godinu;

            Referent: Petar Maković, mag.oec.;

4. Odluka o visini članarine;

            Referent: Petar Maković, mag.oec.;

5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za izvještajno razdoblje;

            Referent: prof.dr.sc. Vesna Šendula-Jengić, prim.dr.med.;

6. Prikaz analize poslovanja zdravstvenih ustanova za razdoblje I.-XII. 2023. godine te aktualna pitanja rada i poslovanja zdravstvenih ustanova;     

            Referenti: prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med., mr. Dražen Jurković, dr.med., Ivan-Kristijan Baričević, mag.oec.;

7. Razmatranje prijedloga kandidata za Predsjedništvo i Nadzorni odbor;

            Referenti: prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med., mr. Dražen Jurković, dr.med.;

8. Odluka o strukturi zastupljenosti članica u Predsjedništvu Udruge;

            Referent: Tanja Paun, mag.iur.;

 9. Razno.