05.03.2024.

Sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu, 05.03.2024.

Dana 5. ožujka 2024. godine održana je sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu održane dana 7. prosinca 2023. godine;

2. Primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama u zavodima za hitnu medicinu;

3. Prikaz analize poslovanja zavoda za hitnu medicinu za razdoblje I.-XII.2023.;

4. Informacija o Pravilniku o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe;

5. Razno.