22.02.2024.

Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 22.02.2024.

Dana 22. veljače 2024. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, s niže priloženim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja održane dana 14. studenog 2023. godine;

2. Provedba Zakona o zdravstvenoj zaštiti vezano za broj ordinacija u domovima zdravlja;

3. Uvjeti poslovanja domova zdravlja i najavljeno povećanje plaća u zdravstvu;

4. Razno.