22.02.2024.

Sjednica Stručnog društva ljekarni, 22.02.2024.

Dana 22. veljače 2024. godine, održana je sjednica Stručnog društva ljekarni, s niže priloženim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva ljekarni održane dana 1. veljače 2024. godine;

2. Koeficijenti složenosti poslova i izračun plaća u ljekarnama;

3. Razno.