01.02.2024.

Sjednica Stručnog društva ljekarni, 01.02.2024.

Dana 1. veljače 2024. godine, održana je sjednica Stručnog društva ljekarni, s niže priloženim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva ljekarni održane dana 29. lipnja 2023. godine;

2. Izbor predsjednice/ka Stručnog društva ljekarni;

3. Koeficijenti složenosti poslova i izračun plaća u ljekarnama;

4. Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti vezano za specijalističko usavršavanje;

5. Razno.