21.06.2023.

6. sjednica Predsjedništva Udruge, 20.06.2023.

Dana 20. lipnja 2023. godine održana je sjednica Predsjedništva Udruge, s niže priloženim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 5. redovne sjednice Predsjedništva, održane dana 4. travnja 2023. godine;

2. Izvješće o radu i poslovanju Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske za izvještajno razdoblje;

- Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.;

3. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske za 2022. godinu;

- Referent: Petar Maković, mag.oec.;

4. Izvješće o radu Nadzornog odbora u izvještajnom razdoblju;

5. Prikaz analize poslovanja zdravstvenih ustanova te aktualna pitanja rada i poslovanja zdravstvenih ustanova;

- Referent: prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med., mr. Dražen Jurković, dr.med., Ivan-Kristijan Baričević, mag.oec.;

6. Razno.