21.06.2023.

Sjednica Nadzornog odbora Udruge, 20.06.2023.

Dana 20. lipnja 2023. godine održana je sjednica Nadzornog odbora Udruge, s niže priloženim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 8. ožujka 2022. godine;

2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora;

3. Izvješće o radu i poslovanju Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske za izvještajno razdoblje;

4. Program rada i poslovanja Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske za 2023. godinu;

5. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske za 2022. godinu;

6. Financijski plan Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske za 2023. godinu;

7. Izvješće o radu Nadzornog odbora u izvještajnom razdoblju;

8. Razno.