16.02.2023.

4. sjednica Predsjedništva Udruge, 16.02.2023.

Dana  16. veljače 2022. godine održana je 4. sjednica Predsjedništva Udruge, sa sljedećim dnevnim redom: 

  1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Predsjedništva Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, održane dana 21. prosinca 2022. godine;
  2. Izbor člana Predsjedništva Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske;
  3. Aktualna situacija u zdravstvu;