29.12.2023.

[Zdravstvo] Sjednice Vlade Republike Hrvatske 2023.

S 274. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 28. prosinca 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda:

8. Prijedlog akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja u 2023. za 2024. godinu

14. Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka - linearnih akceleratora za zdravstvene ustanove, radi provedbe projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

15. Prijedlog odluke o centraliziranom financiranju specijalističkog usavršavanja doktora medicine

___

S 273. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 21. prosinca 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

13.a) Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
     b)  Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini, radi financiranja realizacije projekta rekonstrukcije zgrade i opremanja stacionara za palijativnu skrb Doma zdravlja Zadarske županije                   
    
___

S 271. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 13. prosinca 2023. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

3.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (EU)                   
    
___

S 267. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 30. studenog 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

7.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama

16.
       a) Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
       b) Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala 

___

S 262. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 9. studenog 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026.

3.1. Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

3.2. Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2024. godinu i projekcija planova za 2025. i 2026. godinu za: e) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

___

S 259. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 24. listopada 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

8.     Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2024. godinu

16.   Nacrt prijedloga godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2024.

23. b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

___

S 256. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 12. listopada 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

2.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

2.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu za: e) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini

___

S 253. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 27. rujna 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

4.   Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU) 

8.   Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

11. Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

___

S 251. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 21. rujna 2023. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

19. b) Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim  službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

___

S 230. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 28. lipnja 2023. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

14.    Nacrt prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama 

___

S 229. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 21. lipnja 2023. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

Više o temi OVDJE

___

S 226. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 15. lipnja 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

4.    a)         Prijedlog odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama
       b)         Prijedlog odluke o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu

5.   Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

___

S 221. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 29. svibnja 2023. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

3.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavnicima Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

___

S 215. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 11. svibnja 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama

6. Prijedlog odluke o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

___

S 205. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 30. ožujka 2023. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

18. b) Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

___

Sa 199. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 9. ožujka 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (EU)

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (EU)

___

Sa 198. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 2. ožujka 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

Napomena: U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora u svojstvu člana, između ostalih, imenuje se i direktor Udruge, mr. Dražen Jurković, dr.med. te u svojstvu zamjene, pravna savjetnica Tanja Paun, mag.iur.

14.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

16.6.    Prijedlog rezolucije o debljini (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora)

___

Sa 186. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 20. siječnja 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

5.1.       Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu      

5.4.       Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini