04.11.2022.

Sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu, 03.11.2022.

Dana 3. studenog 2022. godine, u Hotelu Antunović održana je sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu, sa sljedećim dnevnim redom:

  • Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu održane dana 6. rujna 2022. godine

  • Rasprava o prijedlozima i primjedbama na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te donošenje zaključaka;

  • Razno.