26.11.2021.

Sjednica Stručnog društva ljekarni, 25.11.2021.

Dana 25. studenog 2021. godine, putem video-veze održana je sjednica Stručnog društva ljekarni, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva ljekarni održane dana 11. prosinca 2019. godine;
2. Radni materijal Nacrta prijedloga Zakona o ljekarništvu;
3. Prikaz rezultata poslovanja ljekarni za razdoblje I.-VI. 2021. te aktualna pitanja rada i poslovanja ljekarni;
4. Izbor predsjednika/ce i dopredsjednika/ce Stručnog društva ljekarni;
5. Poslovnik o radu Stručnog društva ljekarni;
6. Razno.