14.05.2020.

[e-Savjetovanje] Izmjene i dopune Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Na temelju članka 5. stavka 3. točke 2. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak), ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka.

Javno e-Savjetovanje o navedenom Pravilniku otvoreno je 13. svibnja 2020. godine, s javnom raspravom koja traje do 20. svibnja 2020. godine.