20.01.2023.

Početak programa Menadžer u zdravstvenim sustavima 2023!

U okviru programa jednogodišnjeg usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima, 19. i 20. siječnja 2023. godine održana su uvodna predavanja za 7. i najbrojniju generaciju polaznika našeg programa usavršavanja.

Održana su predavanja Dražena Jurkovića o organizaciji i modelima finaciranja zdravstva, Siniše Varge o poziciji zdravstvenog sustava RH te Davora Perkova - Osnove menadžmenta!