20.09.2019.

Početak programa Menadžer u zdravstvenim sustavima 2019!

U okviru programa jednogodišnjeg usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima 19. i 20. rujna 2019. održana su prva predavanja Dražena Jurkovića o  Zdravstvenom sustavu RH, Ivana Lukovnjaka o Bolničkim ustanovama kao poslovnim subjektima, te Marina Jurčevića - Osnove menadžemnta i Miroslava Hanževačkog  o PZZ!