07.06.2024.

Prijedlog novog modela ugovaranja cijena zdravstvene usluge

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske dana 6. lipnja 2024. godine dostavila je dopis Ministarstvu zdravstva te obavijest o tome Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), s prijedlogom da se Udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske omogući sudjelovanje u pregovorima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u ime svojih ustanova-članica, o iznosima cijena zdravstvenih usluga, timova i ostalih cijena definiranih aktima ovoga Zavoda, koje Zavod plaća zdravstvenim ustanovama za pružanje zdravstvene zaštite.

Naime, propisani način utvrđivanja iznosa cijena zdravstvenih usluga, godišnjih vrijednosti timova i ostalih cijena koje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) plaća zdravstvenim ustanovama, rezultira time da navedene cijene nerijetko ne pokrivaju stvarne troškove pruženih usluga, što negativno utječe na financijsko poslovanje zdravstvenih ustanova te u konačnici utječe na kvalitetu i razvoj zdravstvene zaštite za građane, stoga je Udruga mišljenja kako bi predloženi način utvrđivanja cijena zdravstvenih usluga pridonio donošenju odluka o cijenama u skladu s realnim poslovnim okolnostima i pozitivnijem rezultatu poslovanja zdravstvenih ustanova, transparentnosti postupka kreiranja iznosa cijena, jačanju partnerstva između zdravstvenih ustanova i zdravstvene administracije te adekvatnijem odgovoru na ekonomske i demografske promjene, kao i na potrebe građana.

  • Dopis se može pogledati OVDJE