30.06.2023.

Sastanci u Ministarstvu zdravstva

-- Dana 6. srpnja 2023. godine održan je 12. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o ljekarništvu. Na sastanku, po redoslijedu su analizirani članci Nacrta te se raspravljalo o pitanjima koja su na prošlim sastancima ostala otvorena. Nastavak rada očekuje se za desetak dana.

-- Dana 29. lipnja 2023. godine održan je 11. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o ljekarništvu. Posljednji sastanak (10. po redu) ove Radne skupine održan je u lipnju 2022. godine, nakon čega se zastalo s radom zbog fokusa na izradu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Na sastanku se razgovaralo o nekima od tema koje se ostale otvorene na prethodnim sastancima te je dogovoren nastavak rada idući tjedan. Planira se da bi Nacrt prijedloga Zakona o ljekarništvu bio na sjednici Vlade Republike Hrvatske do kraja ove godine.

 -- Dana 29. lipnja 2023. godine održan je sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o radnopravnom statusu liječnika u javnoj službi. Razgovaralo se o pojedinim pitanjima organizacije radnog vremena.

-- Dana 28. lipnja 2023. godine održan je 11. sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata o Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Na sastanku je nastavljen razgovor o člancima 55., 56., 57. i 58. Kolektivnog ugovora. Vezano za osiguranje sredstava za povećanje plaća temeljem Odluke Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23), rečeno je da se istoga dana, 28. lipnja 2023., održava sjednica Upravnog vijeća HZZO-a te ćemo imati konkretnije informacije nakon objave materijala.