06.07.2021.

[UPUZ] Isplata razlike plaće radi obračuna prekovremenog rada - dopis Ministarstvu zdravstva

Nakon mnogobrojnih dopisa i sastanaka, niza medijskih istupa i drugih aktivnosti Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, kojima se kontinuirano poticalo rješavanje pitanja isplate razlike plaće radi obračuna prekovremenog rada za sve radnike koji ostvaruju pravo na isto, isticalo kako zdravstvene ustanove nisu odgovorne za nastanak predmetne situacije te zalagalo za osiguranje sredstava za isplate i sklapanje nagodbi, Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN 69/21), kojim se uređuje isplata razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva (članak 2. kojim se dodaje članak 7.a).

S tim u svezi, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je dana 6. srpnja 2021. godine dopis Ministarstvu zdravstva kojim je zamoljeno pojašnjenje hoće li zdravstvenim ustanovama biti dostavljene upute za provedbu ove isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad. 
Dopis se može pogledati OVDJE.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN 69/21) može se pogledati OVDJE.
______

Prethodno: 

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je 18. svibnja 2021. godine dopis Ministarstvu financija te na znanje Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kojim je ponovno zamolila osiguranje sredstava zdravstvenim ustanovama za isplate radnicima koji ostvaruju pravo na isplatu razlike plaće vezano za osnovicu za izračun plaća u javnim službama i obračun prekovremenog rada. Također, zamoljena je i nadoknada sredstava koja su zdravstvene ustanove već isplatile radnicima putem nagodbi i pravomoćnih presuda.

Dopis se može pogledati OVDJE

______

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je 23. ožujka 2021. godine dopis Ministarstvu financija, Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstvu zdravstva, s ponovljenom zamolbom za žurno rješavanje pitanja u svezi s osnovicom za izračun plaće u javnim službama te obračunom prekovremenog rada, napominjući kako, temeljem ovih još uvijek neriješenih problema, konstantno raste broj tužbi i traženja nagodbi radnika prema zdravstvenim ustanovama, pri čemu zdravstvene ustanove nemaju sredstava za isplatu nastalih troškova koji sve više rastu, niti su odgovorne za njihov nastanak. 

Dopis se može pogledati OVDJE

______

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je 19. veljače 2021. godine dopis Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sa zamolbom za žurno rješenje pitanja u svezi s osnovicom za izračun plaće u javnim službama uvećanom za 6% u razdoblju od prosinca 2015. do prosinca 2017. godine te 4% u siječnju 2017. godine, napominjući kako raste broj tužbi i traženja nagodbi radnika prema zdravstvenim ustanovama za isplatu ovako uvećane plaće za navedena razdoblja, pri čemu zdravstvene ustanove nemaju sredstava za isplatu nastalih troškova, niti su odgovorne za njihov nastanak. 

Dopis je također, kao informacija, dostavljen Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu financija, a može se pogledati OVDJE

______

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je 26. siječnja 2021. godine dopis Ministarstvu financija RH (i obavijest o tome Ministarstvu zdravstva RH) vezan za isplatu razlike plaće za sate prekovremenog rada i isplate radnicima temeljem nagodbi i pravomoćnih presuda u sudskim postupcima, ponovno naglašavajući kako zdravstvene ustanove nisu pridonijele nastanku cjelokupne situacije vezane uz obračun prekovremenog te da isto tako nemaju ni mogućnost samostalno iznaći financijsko rješenje ovog problema.

Dopis se može pogledati OVDJE. 

______

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputila je 12. siječnja 2021. dopis Ministarstvu zdravstva (i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na znanje), kojim je zamolila hitnu i preciznu uputu zdravstvenim ustanovama o postupanju vezano za tužbe radi isplate razlike plaće zbog osnovice za izračun plaće u javnim službama koja je bila primjenjivana tijekom 2016. godine.

Dopis se može pregledati OVDJE.

______

Vrhovni sud RH: Odbijena revizija Republike Hrvatske u postupku radi isplate razlike plaće na temelju odredbe članka III Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama: OVDJE i OVDJE