20.10.2021.

Sjednica Stručnog društva ZZJZ, 20.10.2021.

Dana 20. listopada 2021. godine, u prostorijama Udruge održana je sjednica Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo održane dana 16. lipnja 2020. godine;
2. Rasprava o najavljenoj reformi zdravstvenog sustava;
3. Prikaz analize poslovanja zavoda za javno zdravstvo za razdoblje I.-VI.2021. i aktualna pitanja rada i poslovanja zavoda za javno zdravstvo;
4. Razno.