08.09.2023.

[HZZO] Natječaji za popunu Mreže 2023.

[08.09.2023.] Objavljeni natječaji za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite za potrebe popune Mreže (SKZ, dijagnostička ZZ, fizikalna terapija u kući, PZZ, medicina rada), kao i radi smanjenja Nacionalne liste čekanja (UZV color doppler arterija i vena, kontinuirano EEG snimanje). Natječaji se mogu pogledati na: https://hzzo.hr/natjecaji

Ponude se zaprimaju od 08. rujna do 15. rujna 2023. godine: ovdje

____

[24.07.2023.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe:

Ponude se zaprimaju od 21. srpnja do 25. srpnja 2023. godine ovdje.

____

[26.06.2023.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada 


[26.06.2023.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju postupaka UZV color doppler arterija i vena i kontinuiranog EEG snimanja radi smanjenja Nacionalne liste čekanja 

  • Natječaj za smanjenje Nacionalne liste cekanja za postupke UZV color doppler i EEG snimanja_lipanj 2023 (.pdf)

Podloge za natječaj za sklapanje ugovora o provođenju postupaka UZV color doppler arterija i vena i kontinuiranog EEG snimanja radi smanjenja Nacionalne liste čekanja (Natječaj smanjenja Nacionale liste čekanja lipanj 2023)


[26.06.2023.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite i fizikalne terapije u kući bolesnika za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

____

[06.04.2023.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada:

Ponude se zaprimaju od 6. do 17. travnja 2023. godine ovdje.

____

[06.04.2023.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe:

Upute za Natječaj

Podloge i ostali dokumenti za natječaj na: https://hzzo.hr/natjecaji

Ponude se zaprimaju od 6. travnja do 17. travnja 2023. godine ovdje.

____

[08.03.2023.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe. 

Upute za natječaj: 

Podloge i ostali dokumenti za natječaj na: https://hzzo.hr/natjecaji

Ponude se zaprimaju od 8. ožujka do 15. ožujka 2023. godine.

____

[20.02.2023.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite i fizikalne terapije u kući bolesnika za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe 

  • Natječaj za sklapanje Ugovora za SKZZ i fizikalne terapije u kući - popuna Mreze _veljaca 2023 (.pdf)
  • Upute za popunjavanje_ePonude listopad (.pdf)
  • Pristupni list_ePonuda (.pdf)
  • Upute-za-rad-sa-web-aplikacijom-PONUDE (.pdf)

Podloge za natječaj za specijalističko konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i fizikalnu terapiju u kući (1 Natječaj SKZZ i fizikalna u kući_veljača2023):

_____

[13.01.2023.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada:

Ponude se zaprimaju od 13. do 20. siječnja 2023. godine ovdje.

[13.01.2023.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe:

Ponude se zaprimaju od 13. siječnja do 20. siječnja 2023. godine ovdje.

  1. Upute za Natječaj
  1. Podloge vidjeti na: https://hzzo.hr/natjecaji