14.02.2019.

Dr. Jurković u pregovaračkom odboru za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora

Sa 143. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 14. veljače 2019. godine, izdvajamo točku dnevnog reda vezanu za zdravstvo:

12.  Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske (<- kliknuti na poveznicu!)


 

Odlukarh

Navedenim prijedlogom Odluke predviđeno je pokretanje postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopunaKolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18). Također, predlaže seimenovanje direktora Udruge mr. Dražena Jurkovića, dr. med. spec javnog zdravstva, kao člana u pregovarački odbor Vlade RH za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna navedenog Kolektivnog ugovora.