Naš menadžment

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske u suradnji s Veleučilištem Effectus provodi program jednogodišnjeg usavršavanja "Menadžer u zdravstvenim sustavima" - u tijeku su predavanja za devetu generaciju polaznika. 


logo mali tamni

Autor projekta i voditelj programa:
mr. Dražen Jurković, dr.med.    

Program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima namijenjen je:
- ravnateljima, zamjenicima i pomoćnicima ravnatelja
- predsjednicima upravnih vijeća
- rukovoditeljima ekonomsko - financijskih službi
- rukovoditeljima pravnih službi
- pročelnicima županijskih ureda za zdravstvo i njihovim suradnicima
- privatnim zdravstvenim djelatnicima
- poslovnim partnerima zdravstvenih ustanova  i drugim zainteresiranim osobama za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima

Predmeti


Osnove menadžmenta i upravljanje ljudskim potencijalima
Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenoga sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a
Ekonomsko-medicinske postavke bolničkoga sustava
Organizacija primarne zdravstvene zašite u RH – DZ, ZZJZ, ZHM
Politika lijekova i farmakoekonomija
Komunikacijske vještine i odnosi s medijima
Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenoga sustava
Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvenim ustanovama
Osnove zaštite na radu
Obvezni doprinosi i porezni aspekti
Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo
Medicinski turizam, privatne prakse i privatno zdravstvo

 

Kompetencije nakon završetka programa

Znati upravljati zdravstvenim ustanovama
Potpuno poznavati pravno-ekonomske odrednice zdravstvenog sustava
Primijeniti metode i alate potrebne za upravljanje na svim razinama zdravstvenog sustava i ljudskim resursima u njemu
Analizirati tekuća financijska izvješća i koristiti informacije iz računovodstvenih evidencija za donošenje poslovnih odluka
Prepoznati različite stupnjeve utjecaja obveze javnih davanja na poslovanje ustanova
Primijeniti metode upravljanja poslovnim rizicima u zdravstvu

Trajanje programa


Fond sati: Program u trajanju od 195 sati ostvaruje se redovitom nastavom prema predviđenom rasporedu.

 

Početak programa: 9. studenog 2023.   

Vrijeme održavanja:

četvrtak: 17.00 – 20.15 sati

petak: 9.00 – 12.15 sati

 

Voditelji programa: izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat; mr.sc. Dražen Jurković, dr. med.

 

PREDAVAČI:

izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat
mr. Dražen Jurković, dr. med.
prim.dr. sc. Marija Bubaš, dr. med.
prof.dr.sc. Davor Vagić, dr. med.
prof. dr. sc. Stjepan Orešković
prim. Krunoslav Capak, dr. med.
dr. sc. Davor Perkov
dr. sc. Marko Baretić
dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.
prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.
prof. dr. sc. Marko Banić
dr. sc. Marija Zuber
Tatjana Prenđa Trupec, mag. ing. el., MBA
dr. sc. Miroslav Hanževački
dr. sc. Luka Vončina, dr. med.
dr. sc. Aljoša Šestanović
mr. sc. Marija Kalinić
prim. mr. sc. Maja Grba Bujević, dr. med.
Siniša Varga, prim. dr. dent.
Ivan Lukovnjak, dipl. oec.
Goran Trbojević, dipl. iur.
Darko Milković, mag. iur.
Krešimir Rožman, dip. iur.
Ruža Ištuk, dipl. nov.
Nives Polovina, dipl. nov.
Jurica Toth, dr. med.
Anita Galić, mag. pharm.
dr. sc. Ante Mihanović, dipl. iur.
prof. dr. sc. Goran Roić, dr. med.
prof. Alen Ružić, dr. med.
prof. prim. dr. sc. Goran Krstačić, dr. med.
Samo Fakin, dr. med.
Ana Pejičić Dejanović, dipl. nov.
Nikolina Baćurin, dipl. oec.
Veronika Laušin, dr. med.
Sani Pogorilić, mag. pharm.
Antoaneta Bilić, dipl. oec.
Ivan Božajić, struč. spec. ing. sec.
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.
Denis Kovačić, dr. med.
dr. sc. Ivan Vukoja, dr. med.
doc. dr. sc., Irena Hrstić, dr. med.
Marko Rađa, dr. med.
Branko Godić, mag. oec.
doc. dr. sc. Marinko Rade
prim. dr. sc., Miroslav Venus, dr. med.
Nikša Antica, dipl. iur., univ. mag. admin. sanit.
mr. Sandra Čubelić, dr. med.
Ino Protrka, dr. med.
prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.
prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić prim. dr. med.
prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. med.
Karolina Kalanj, dr. med.

 

Cijena upisa je 3 000,00 eura.

Popust za jednokratno plaćanje 10%.

Popust na drugog ili više prijavljenih iz iste ustanove dodatnih 10%.

 

Uvjet upisa


U program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim ustanovama može se upisati osoba koja ima 18 godina i koja ima najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

Najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnoga studija u (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
Završen stručni dodiplomski studij (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik / stručna prvostupnica prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva
Završen sveučilišni preddiplomski studij
Završen stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima)
Završeni sveučilišni dodiplomski studi

Završetak programa
Nakon završetka programa za poslove MENADŽERA/ICE U ZDRAVSTVENIM SUSTAVIMA polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju sukladno čl. 9 Pravilnika o javnim ispravama i obrazovanju odraslih, te Certifikat ISO 29990: 2010 Quality Managment kojim se osigurava mobilnost znanja i potvrda stečenih kompetencija.

Nakon završetka ovog programa polaznik stječe znanja i vještine  za upravljanje zdravstvenim ustanovama na svim razinama zdravstvenog sustava, te će biti osposobljen analizirati mikroekonomske i makroekonomske aspekte ekonomike zdravstvenog sustava, izmjeriti učinkovitost sustava i ishoda zdravstvenih intervencija, primijeniti zakonodavne norme na procese upravljanja zdravstvenim sustavom, primijeniti zdravstvene politike i pravni okvir kojima su definirani ciljevi na proces upravljanja zdravstvenim sustavom, koristiti informacije iz računovodstvenih evidencija za donošenje poslovnih odluka.

Mogućnost pregleda snimki predavanja/nastave.


 Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON - LINE prijavnicu putem linka https://edu.vsfp.hr/prijava_akad/

Odabrati upis na program cjeloživotnog osiguranja -> Menadžer u zdravstvenim sustavima


Ispis