30.06.2023.

Predstavljanje javnopolitičkih smjernica o unaprjeđenju politike lijekova u Hrvatskoj, 05.07.2023.

Predstavljanje javnopolitičkih smjernica o unaprjeđenju politike lijekova u Hrvatskoj, koje su izrađene u sklopu EU projekta Zdravstveni opservatorij, održat će se 5. srpnja 2023. godine od 14:00 do 15:00 sati u HUB385 na adresi Franje Petračića 6 u Zagrebu.

Zdravstveni opservatorij je platforma za međusektorsku suradnju u području zdravstva koja kontinuirano prikuplja informacije o potrebama i iskustvima korisnika zdravstvenog sustava, prati učinkovitost zdravstvenih politika, provodi tematska istraživanja i predlaže inovativne smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima.

Zdravstveni opservatorij je međusektorska suradnička mreža, nastala temeljem prepoznavanja potrebe za dugoročnim i strukturiranim udruživanjem različitih aktera u zdravstvu, i to primarno između civilnog društva i akademske zajednice, kako bi se ojačao glas i utjecaj korisnika, građana, zdravstvenih radnika i istraživača zdravstva u političkom odlučivanju o zdravlju i zdravstvu.

Zdravstveni opservatorij trenutno broji 30 članica, od toga 24 organizacije civilnog društva, 5 znanstvenih institucija i 1 sindikat.

Cilj projekta Zdravstveni opservatorij je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i znanstvenim visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi koje doprinose jednakopravnosti građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanju i razvoju javnog zdravstvenog sustava.