25.06.2023.

[26.06.] Dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Problem ilegalne trgovine i konzumacije opojnih sredstava složeno je pitanje koje na razne načine pogađa milijune ljudi u svijetu te nanosi ozbiljnu štetu pojedinicima, njihovim obiteljima i cijeloj zajednici.

Stoga je potrebno temeljito i kontinuirano educirati javnost, prvenstveno mlade, o brojnim rizicima i problemima povezanima s ovisnošću o drogama, a posebice o opasnostima konzumacije tzv. „lakih droga“.

Istraživanja Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) pokazuju kako se, primjerice, percepcija kanabisa kao štetnog smanjila na područjima u kojima je legaliziran, dok se istovremeno povećao udio psihijatrijskih poremećaja i suicida povezanih s redovitom uporabom kanabisa, kao i broj hospitalizacija.

Oko 40% zemalja prijavilo je kanabis kao opojno sredstvo s najvećim brojem korisnika (npr. više od 22 mlijuna odraslih u Europi) te, sljedno tome, i s najvećim individualnim i društvenim problemima povezanim s konzumacijom i ilegalnom trgovinom.

Prevalencija konzumacije opioida nešto je niža nego za druge droge, ali opioidi i dalje čine najveći udio šteta povezanih s nezakonitom uporabom: prisutnost opioida, često u kombinaciji s drugim tvarima, utvrđena u otprilike 3/4 slučajeva predoziranja sa smrtnim ishodom, prijavljenih u Europskoj uniji za 2020. godinu.

Porast konzumacije opojnih sredstava jasno je vidljiv i iz podataka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ o analizi otpadnih voda (metodologija za procjenu potrošnje glavnih tipova droga, kemijskim mjerenjima), koji pokazuju da se, primjerice, “na području Zagreba dnevno 'potroši' 510.24 miligrama (2019. godine: 395.6 miligrama) kokaina na 1000 stanovnika – tri puta više nego prije pet godina. Dnevno se u gradu Zagrebu konzumira 228.93 miligrama kanabisa na 1000 stanovnika (2. grad u Europi po dnevnoj konzumaciji kanabisa), dok se radnim danom konzumira 257.6 miligrama kanabisa na 1000 stanovnika (1. grad u Europi po konzumaciji kanabisa radnim danima). Zagreb je prvi grad u Europi kada je riječ o dnevnoj potrošnji amfetamina–1013.84 miligrama amfetamina, a 9. grad u Europi po dnevnoj konzumaciji ecstasya–41.38 miligrama ecstasyja na 1000 stanovnika“.

Ovogodišnja kampanja UNODC-a povodom 26. lipnja, Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, preporučuje pristup usmjeren na ljude, ljudsko dostojanstvo, suosjećanje i prakse utemeljene na dokazima, kako bi se što više korisnika opojnih droga pozitivno potaknulo na traženje stručne pomoći, liječenje i prekid konzumacije. S tim ciljem, UNODC predlaže da se u odnosu prema korisnicima droga primijeni pozitivan utjecaj empatije i ohrabrenja na prestanak konzumacije, nasuprot stigmatiziranju, društvenom odbacivanju i osudi, koje mogu dodatno naštetiti fizičkom i mentalnom zdravlju konzumenata te ih nepovratno udaljiti od pravodobnog traženja potrebne pomoći.

Također, tržište ilegalnih droga usko je povezano s nasiljem i drugim oblicima teškog kriminala u društvu, stoga je neophodna stalna međudržavna, međuresorna i opća društvena suradnja, kako bi se lanci ilegalne trgovine prekinuli, a opojne droge učinile nedostupnima ili bar što manje dostupnima. U tom smislu, potrebno je u prevenciju uključiti sve segmente društva, kako bi se stanovništvu osigurao pristup valjanim informacijama te omogućila veća otpornost na izazove i izbor dobrog puta u slučaju susreta s ilegalnom trgovinom i konzumacijom opojnih sredstava.

____

Izvori: