26.05.2023.

[31.05.2023.] Svjetski dan nepušenja

Ove godine moto kampanje Svjetskog dana nepušenja glasi „Uzgajati hranu, a ne duhan“. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, globalna kampanja 2023. ima za cilj podizanje svijesti o alternativnoj proizvodnji usjeva i marketinškim mogućnostima za uzgajivače duhana, koji bi ih potaknuli na uzgoj drugih, održivih i hranjivih usjeva. 

Globalna javnozdravstvena ideja ove kampanje usmjerena je na poticanje smanjivanja poljoprivrednih površina namijenjenih uzgoju duhana, uz istovremeno povećanje površina za uzgoj usjeva namijenjenih prehrani stanovništva, posebice u nerazvijenim zemljama koje se suočavaju s konstantnim i masovnom problemom gladi. Bez duhana možemo. Bez hrane ne

Rastuća kriza s hranom potaknuta je sukobima i ratovima, klimatskim šokovima te ekonomskim i društvenim učincima pandemije COVID-19. Strukturni uzroci poput izbora usjeva također imaju utjecaja, a pogled na uzgoj duhana otkriva kako on pridonosi povećanoj nesigurnosti u hranu.

  • Diljem svijeta oko 3,5 milijuna hektara zemlje se svake godine prenamijeni za uzgoj duhana.
  • Uzgoj duhana također pridonosi krčenju šuma od 200 000 hektara godišnje.
  • Uzgoj duhana zahtijeva velike resurse i veliku upotrebu pesticida i gnojiva, što doprinosi degradaciji tla.
  • Zemljište koje se koristi za uzgoj duhana ima manji kapacitet za uzgoj drugih usjeva, poput hrane, budući da duhan smanjuje plodnost tla.
  • U usporedbi s drugim poljoprivrednim aktivnostima kao što je uzgoj kukuruza, pa čak i ispaša stoke, uzgoj duhana ima daleko destruktivniji učinak na ekosustave, jer su poljoprivredne površine duhana sklonije dezertifikaciji.

Bilo kakav profit koji bi se mogao ostvariti uzgojem duhana vjerojatno neće nadoknaditi štetu nanesenu održivoj proizvodnji hrane u zemljama s niskim i srednjim dohotkom. U tom kontekstu, postoji hitna potreba za poduzimanjem zakonskih mjera za smanjenje uzgoja duhana i pomoć poljoprivrednicima u prelasku na proizvodnju alternativnih, prehrambenih usjeva.

___

Izvori: