20.06.2024.

[HZZO] Natječaji za popunu Mreže 2024.

[19.06.2024.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe:

___

[24.05.2024.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju postupaka hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) radi smanjenja Nacionalne liste čekanja

  • Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju postupaka hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) radi smanjenja Nacionalne liste čekanja - svibanj 2024. (.pdf)

Podloge: ovdje.

___

[16.05.2024.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe 

  • Natječaj za sklapanje Ugovora za SKZZ- popuna Mreze svibanj 2024 (.pdf)
  • Upute za popunjavanje ePonude (.pdf)
  • Pristupni list ePonuda (.pdf)
  • Upute-za-rad-sa-web-aplikacijom-PONUDE (.pdf)

Podloge: ovdje.

___

[08.04.2024.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

Upute i podloge: ovdje.

Ponude se zaprimaju od 18. do 25. travnja 2024. godineovdje

___

[03.04.2024.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada:

___
[08.03.2024.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite i fizikalne terapije u kući bolesnika za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe:
  • Natječaj za sklapanje Ugovora za SKZZ i fizikalne terapije u kući - popuna Mreze _ozujak 2024 (.pdf)
  • Upute za popunjavanje_ePonude (.pdf)
  • Pristupni list_ePonuda (.pdf)
  • Upute-za-rad-sa-web-aplikacijom-PONUDE (.pdf)

Podloge: ovdje

___

[06.03.2024.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe.

Upute i podloge: ovdje

Ponude se zaprimaju od 06. ožujka do 13. ožujka 2024. godine. ovdje

___

[18.01.2024.] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

Upute i podloge: ovdje

Ponude se zaprimaju od 18. siječnja do 25. siječnja 2024. godine: ovdje.