17.11.2023.

VI. Znanstveno-stručni kongres MIUKB-a „Zaštitimo zdravlje žena“ - Samobor, 24.11.- 25.11.2023.

VI. Znanstveno-stručni kongres MIUKB-a: "Zaštitimo zdravlje žena"

24.11.2023. - 25.11.2023., Samobor, Pučko otvoreno učilište, Centar za mlade - Bunker

Međunarodna interdisciplinarna udruga za kronične bolesti (MIUKB), sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji (Samobor. Gajeva 37), jedinstvena je udruga u RH za pristup kroničnim bolestima prema najnovijim trendovima koje zahtijeva nova epidemijska pojavnost kroničnih bolesti. Kronične bolesti sa učeśćem, multimorbiditetom "guše“ pacijenta, zdravstveni sustav i društvo, nekada i nepotrebno. MIUKB izučava obiljeżja kroničnih bolesti i implementira u strukturirani jasno definiran pristup kroničnim bolestima po novim ciljevima i naputcima SZO:

  • otklanjanje rizika za nastanak kroničnih bolesti: primarna prevencija PI,
  • rano otkrivanje kroničnih bolesti: sekundama prevencija P2
  • učinkovito liječenje razvijene bolesti s ciljem sprječavanja komplikacija i rane smrti: tercijarna prevencija P3,
  • „najprije ne škodi“: zaštita pacijenta od nepotrebne dijagnostike, nepotrebne medikalizacije. zaštita od suvišnih dijagnoza: kvartama prevencija P4.

Pristupamo izdvojeno u zaštiti od kroničnih bolesti muškaraca i žena. Evolucijski razvoj vrsta razabire različitosti spola u održanju vrste. Pristupamo i prikazu u civilizacijskom razvoju vrste, socijalno-društvenom statusu koji utieče na zdravlje humane populacije.

Pratimo i sudjelujemo u najnovijim trendovima i potrebama svih razina zdravstvene zaštite kao: potreba novog pristupa multìmorbiditetu, novi načini komunikacija pacijent/liječnìk i ostali zdravstveni djelatnici u sustavu, zaštita pacijenata od lažnih informacija, podizanje zdravstvene pismenosti pacijenta, osnażivanje zdravstvenih djelatnika u provođenju zdravstvene zaštite.

Partneri u navedenom su WONCA International Classiflication Commitee (WICC) koja je ujedno i članica SZO, Primary Care Diabetes Europe ( PCDE), American Diabetes Assotiation (ADA).

Swiss TPH implementirao je naš strukturirani projekt u Projekt SDC za Iugoistočnu Europu. Prvi kongres navedenom temom (Non comunieabile Disease,) NCD odrżan je 27.-29. IX. 2023. Priština/Tirana.

Voditeljica Swiss Projekta Merita Shehu je ugledni predavač i prikazat će propozicije istoga na našem VI. kongresu.

Na VI. kongresu MIUKB-a „Zaštitimo zdravlje žena“, osvrnut ćemo se na kronične crijevne bolesti, bolesti osteomuskularnog sustava koje su češće kod żena, smanjuju pokretljivost žena, narušavaju kvalitetu života žena i cesto traže pomoć druge osobe. Prikazat ćemo postpartalne pojavnosti u žena koje često zanemarujemo: tlak, gestacijski dijabetes, debljina, postpartalna depresija.

Majka, obitelj i društvo okrenuti su zdravlju djeteta. Naš moto je „Zdravo dijete, ali i majka“.

Dom zdravlja Zagrebačke županije, s ovim gotovo desetogodišnjim aktivnostima u RH, a sada i u regiji, postao je nezaobilazna baza za stručno-znanstveni pristup u epidemijskoj pojavnosti kroničnih bolesti.

  • Kotizacija iznosi: 150 eur, za specijalizante 100 eur.
  • HLK dodjeljuje aktivnim sudionicima kongresa 9 bodova, a pasivnim sudionicima 7 bodova.

Veselimo se vašem dolasku na VI. Znanstveno-stručni kongres MIUKB-a u Samoboru od 24.do 25. XI. 2023.: „Zaštitimo zdravlje žena“.

Prof. dr. sc. Marija Vrca Botica, predsjednica MlUKB-a