17.11.2023.

Osnovica za izračun plaća u javnim službama

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, dana 30. listopada 2023. godine, uputila je dopis Ministarstvu zdravstva sa zamolbom da se osiguraju sredstva i omogući povrat isplaćenih sredstava i u slučaju kada su zdravstvene ustanove izvršile isplate razlike plaće zbog neuvećanja osnovice temeljem izvansudskih nagodbi. Također, s obzirom da pojedini sadašnji i bivši zaposlenici nisu podnijeli tužbe protiv zdravstvenih ustanova, niti sklopili izvansudske nagodbe, iako imaju pravo na jednak obračun plaće kao i zaposlenici koji su podnijeli tužbe ili sklopili izvansudske nagodbe, također bi trebalo osigurati sredstva za isplate i ovim zaposlenicima.

Dopis je, kao informacija, dostavljen Ministarstvu financija i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

  • Dopis se može pogledati OVDJE. 
  • Odgovor Ministarstva financija, kojem je dopis dostavljen kao informacija, može se pogledati OVDJE

____

Prethodno:

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, dana 19. srpnja 2023. godine, uputila je dopis Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu financija sa zamolbom da se sredstva osigurana u Državnom proračunu zdravstvenim ustanovama rasporede tako da se nadoknade isplaćeni iznosi temeljem pravomoćnih sudskih presuda, ali također i temeljem sudskih i izvansudskih nagodbi te iznosi koji će tek u budućnosti biti isplaćeni temeljem pravomoćnih presuda te sudskih i izvansudskih nagodbi.

Dopis je također, kao informacija, dostavljen Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

  • Dopis se može pogledati OVDJE. 

____

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, dana 17. siječnja 2023. godine, uputila je dopis Ministarstvu financija u svezi osiguravanja sredstava za isplatu neobračunatog i neisplaćenog dijela plaća, zbog neobračunatog i neisplaćenog povećanja osnovice za izračun plaća u javnim službama za razdoblje od prosinca 2015. godine do prosinca 2016. godine za 6% te od 1. do 26. siječnja 2017. godine za 4%, kao i u svezi sredstava za nadoknadu iznosa koje su zdravstvene ustanove već isplatile radnicima putem nagodbi i temeljem pravomoćnih presuda.

Dopis je također, kao informacija, dostavljen Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

  • Dopis se može pogledati OVDJE.