16.06.2021.

[EAHP] Darija Kuruc Poje, mag.pharm., izabrana u Upravni odbor Europskog udruženja bolničkih ljekarnika

 

Hrvatska ljekarnička komora objavila je da su se 11. i 12. lipnja 2021. godineokupili delegati iz 35 zemalja-članica Europskog udruženja bolničkih ljekarnika (EAHP) na svojoj 51. Generalnoj skupštini, održanoj virtualno, zbog pandemije COVID-19.

Tijekom Generalne skupštine delegati su obaviješteni o novostima vezanim uz obrazovne aktivnosti EAHP-a, temeljnim projektima Udruge i trenutnom razvoju politike. Rasprave su se usredotočile na provedbu 44 Europske izjave o bolničkom ljekarništvu, Zajedničkom okviru edukacije za specijalizaciju iz bolničkog ljekarništva, pristupu lijekovima i rastućem problemu nestašice lijekova, posebno onih povezanih s imunoglobulinima koji sve više utječu na skrb o pacijentima.

Veliki uspjeh Darije Kuruc Poje, mag.pharm., voditeljice Ljekarne OB "dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

 Na kraju Generalne skupštine András Süle iz Mađarske preuzeo je funkciju novog predsjednika EAHP-a u slijedeće tri godine. Predsjedniku EAHP-a i direktoru profesionalnog razvoja Tjallingu van der Schorsu pridružilo se šest ponovno izabranih dosadašnjih članova i dva nova člana, a to su Aida Batista (Portugal) kao potpredsjednica, Nenad Miljković (Srbija) kao direktor financija te direktori stručnog usavršavanja: Ana Lozano (Španjolska), Despoina Makridaki (Grčka ), Claudia Plesan (Rumunjska) i Piera Polidori (Italija). Novi članovi su Louis Bertin (Francuska) i Darija Kuruc Poje (Hrvatska) koji su također direktori stručnog usavršavanja. Svi oni će oblikovati rad EAHP-a. Petr Horák nastavit će savjetovati svoje kolege do lipnja 2022. kao neposredni prethodni predsjednik. Prvi puta Hrvatska ima predstavnicu u upravnom odboru ove udruge koja postoji već više od 50 godina.

Kako bi dodatno potaknuo političku aktivnost EAHP-a, Generalna skupština usvojila je dva nova stajališta koja se dotiču mogućnosti i prepreka povezanih s pristupom lijekovima za pacijente i specijalizacijom bolničkih ljekarnika. U skladu s novim Statutom odobrenim 2020. godine, EAHP je također pozdravio svog prvog pridruženog člana Egipatsku udrugu za kliničku farmaciju (EFCP).

  _____

Izvor: HLJK