29.03.2023.

Sjednica Stručnog društva bolnica, 28.03.2023.

Dana 28. ožujka 2023. godine održana je sjednica Stručnog društva bolnica, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva bolnica održane dana 3. studenog 2022. godine;
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
  3. Prikaz analize poslovanja bolnica za razdoblje I.-XII.2022. te aktualna pitanja rada i poslovanja bolnica;
  4. Razno.