10.06.2022.

Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 09.06.2022.

Dana 9. lipnja 2022. godine, u prostorijama Udruge održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, s niže priloženim dnevnim redom.

Dnevni red na sjednici je dopunjen točkom "Izbor dopredsjednika Stručnog društva domova zdravlja". 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja održane dana 9. prosinca 2021. godine;

2. Informacije vezane za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti;

3. Problematika kadrova u domovima zdravlja;

4. Prikaz analize poslovanja domova zdravlja za razdoblje I.-III.2022. te aktualna pitanja rada i poslovanja domova zdravlja;

5. Razno.