09.06.2022.

Sjednica Stručnog društva ljekarni, 09.06.2022.

Dana 9. lipnja 2022. godine, održana je (uživo i putem video-veze) sjednica Stručnog društva ljekarni, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva ljekarni odrżane dana travnja 2022. godine;
  2. Prijedlozi dopuna Zakona o ljekamištvu vezani za javnu nabavu ljekami;
  3. Izbor dopredsjednika Stručnog društva;
  4.  Razno.