05.05.2022.

Sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu, 05.05.2022.

Dana 5. svibnja 2022. godine, u prostorijama Udruge održana je sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu održane dana 26. listopada 2021. godine;

2. Prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti vezani za zavode za hitnu medicinu;

3. Razno.