29.12.2022.

[Zdravstvo] Sjednice Vlade Republike Hrvatske 2022.

Sa 181. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 29. prosinca 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

5.         Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

27.      Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

______

Sa 180. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 22. prosinca 2022. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i  imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

Napomena: U pregovarački odbor, u svojstvu člana, imenovan je direktor Udruge, mr. Dražen Jurković, dr.med.

______

Sa 178. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 16. prosinca 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

3.         a)  Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
            b) Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala 

______

Sa 176. (telefonske) sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 14. prosinca 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

1. Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
 b) Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

______

Sa 174. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 9. prosinca 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (EU)  

______

Sa 171. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 30. studenog 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (EU)

10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Nacrtom  konačnog prijedloga zakona (EU)

______

Sa 169. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 24. studenog 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

7.        Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 
 
8.        Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga  (EU)

16.       Prijedlog odluke o donošenju Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja do 2030.

20.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje bolesti COVID-19 

23.       Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2021.

______

Sa 167. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 17. studenog 2022. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

______

Sa 166. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 14. studenog 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

1.            Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025.   

2.1.         Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

2.2.        Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu za:
 
              e)     Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2.3.         Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna
 

2.4.         Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
 
2.5.         Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja
 
2.6.         Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu po svim izvorima financiranja

______

Sa 159. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 19. rujna 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

2.         Prijedlog odluke o donošenju Nacrta proračunskog plana Republike Hrvatske za 2023. godinu 

3.        3.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 
            3.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, za:
 
                     e) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
                         
              3.3.      Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu
 
             3.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu s izvornim planom
 
             3.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu po korisnicima proračuna
 
             3.6.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji                       
                   
             3.7.      Analitički prikaz izmjena i dopuna podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. god.

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu                      

______

Sa 153. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 29. rujna 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

2.         Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine  

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (EU)   

______

Sa 150. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 19. rujna 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

4.         a)      Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
            b)      Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

______

Sa 149. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 14. rujna 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

3.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

9.         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije 

17.       a)  Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

______

Sa 147. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 8. rujna 2022. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

1.         Prijedlog uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije               

______

Sa 132. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 14. srpnja 2022. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

9.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Napomena: Uredba je objavljena u "Narodnim novinama" br. 82/2022 od 15. srpnja 2022.: 

  •  

______

Sa 125. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 15. lipnja 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

8.         a) Prijedlog odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala
            b)   Prijedlog odluke o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

______

Sa 118. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 12. svibnja 2022. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

            2.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 
            2.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, za:

                        f)  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu s izvornim planom

2.7.      Analitički prikaz izmjena i dopuna podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

4.         Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

______

Sa 114. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 21. travnja 2022. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

18.      Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu

______

Sa 108. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 17. ožujka 2022. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

10. a)  Prijedlog odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Napomena: Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama objavljena je u "Narodnim novinama" br. 35/2022 i može se pogledati OVDJE.

______

Sa 103. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 24. veljače 2022. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

13. Prijedlog odluke o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama

"Sva materijalna i nematerijalna prava koja su službenici i namještenici u javnim službama ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora za  službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, br. 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20 - u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor) priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Temeljnom kolektivnom ugovoru.    

Materijalna prava i druge naknade, ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Temeljnom kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

____

S 96. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 20. siječnja 2022. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

15. Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2021. - provedba Zaključka Hrvatskoga sabora.       

____

S 94. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 5. siječnja 2022. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za razdoblje od 2022. do 2024. godine