25.10.2021.

Sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu, 26.10.2021.

Dana 26. listopada 2021. godine održana je sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu održane dana 17. ožujka 2021. godine;
2. Rasprava o najavljenoj reformi zdravstvenog sustava;
3. Prikaz analize poslovanja zavoda za hitnu medicinu za razdoblje I.-VI.2021. i aktualna pitanja rada i poslovanja zavoda za hitnu medicnu;
4. Razno.