16.12.2021.

Nova e-Savjetovanja 2021.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 15. prosinca 2021. godine otvorilo je sljedeća javna e-Savjetovanja, s javnom raspravom koja traje do 22. prosinca 2021. godine:  

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 24. studenog 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona. Javna rasprava traje do 1. prosinca 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 22. studenog 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o revidiranom Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2022. godinu, s javnom raspravom koja traje do 7. prosinca 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 15. studenog 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, s javnom raspravom koja traje do 30. studenog 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 10. studenog 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke, s javnom raspravom koja traje do 10. prosinca 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 9. studenog 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće uporabe, s javnom raspravom koja traje do 24. studenog 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 8. studenog 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu izmjena i dopuna Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga , s javnom raspravom koja traje do 23. studenog 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 21. listopada 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama, s javnom raspravom koja traje do 15. studenog 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 15. listopada 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o minimalnim uvjetima pružanja medicinske skrbi na plovnim objektima, s javnom raspravom koja traje do 14. studenog 2021. godine:

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 14. listopada 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o registru osoba s invaliditetom, s javnom raspravom koja traje do 14. studenog 2021. godine:

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 13. listopada 2021. godine otvorilo je javna e-Savjetovanja, s javnom raspravom koja traje do 28. listopada 2021. godine:

1. Nacrt trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2022.-2024. godini protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubele, tuberkuloze, hepatitisa B, bolesti izazvanih s haemophilus influenzae tipa B i pneumokokne bolesti i 

2. Nacrt trogodišnjeg program imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, ospica, teške bolesti donjeg dišnog sustava prouzrokovane infekcijom respiratornim sincicijskim virusom, krpeljnog meningoencefalitisa, vodenih kozica, rotavirusnog gastroenterokolitisa, malarije, streptokokne bolesti (uključujući invazivnu pneumokoknu bolest), haemophilus influenzae – invazivne bolesti, invazivne meningokokne bolesti, HPV infekcije i bolesti COVID-19 u 2022. –  2024. godini

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 15. rujna 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva za 2022. godinu, s javnom raspravom koja traje do 30. rujna 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 15. rujna 2021. godine otvorilo je javno e-SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE ZA 2022. GODINU i e-Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom osiguranju, s javnom raspravom koja traje do 30. rujna 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske 1. rujna 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, s javnom raspravom koja traje do 10. listopada 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 4. kolovoza 2021. godine otvorilo je javno e- Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda, s javnom raspravom koja traje do 19. kolovoza 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 9. srpnja 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza, s javnom raspravom koja traje do 8. kolovoza 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 23. svibnja 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o radu, s javnom raspravom koja traje do 7. lipnja 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 20. svibnja 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, s javnom raspravom koja traje do 19. lipnja 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 18. ožujka 2021. godine otvorilo je javna e-Savjetovanja, s javnom raspravom koja traje do 19. travnja 2021. godine, kako slijedi:

 •  
Savjetovanje o Nacrtu Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
 •  
Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 10. ožujka 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka, s javnom raspravom koja traje do 11. travnja 2021 godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 24. veljače 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o statodinamičkim, fiziološkim i drugim naporima, s javnom raspravom koja traje do 26. ožujka 2021 godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 23. veljače 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu odluke o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2021. godinu, s javnom raspravom koja traje do 10. ožujka 2021 godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 16. veljače 2021. godine otvorilo je javna e-Savjetovanja, s javnom raspravom koja traje do 18. ožujka 2021. godine, kako slijedi:

 •  
Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko
 •  
Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove  
 •  
Savjetovanje o Nacrtu pravilnik o izmjenama pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda  
 •  
Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi  
 •  
Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama pravilnika o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka  
 •  
Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni pravilnika o uvjetima za obavljanje prometa na malo i davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima  
 •  
Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima  
 •  
Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet  
 •  
Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse  

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 18. siječnja 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, s javnom raspravom koja traje do 17. veljače 2021 godine.