Ugrađen najmanji pacemaker na svijetu

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA