27.05.2022.

[31.05.] Svjetski dan nepušenja: Duhan – prijetnja našem okolišu

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i stručnjaci javnog zdravstva u svijetu ovogodišnjom temom obilježavanja Svjetskog dana nepušenja upozoravaju na brojne načine kojima duhan i duhanski proizvodi onečišćuju okoliš.

Ovom kampanjom, SZO želi probuditi i podići svijest javnosti glede ovog problema te usmjeriti pažnju na okolišne utjecaje i posljedice koje uzrokuje lanac proizvodnje i konzumacije duhana i duhanskih prerađevina: od uzgoja, proizvodnje i distribucije, pa do štetnih tvari i otpada tijekom i nakon uporabe.

  • Onečišćenje zraka prvo je na što se pomisli kada se spomene štetnost duhana, no štetni učinci daleko su kompleksniji i prisutni tijekom cijelog proizvodnog procesa.
  • Primjerice, radi uzgoja duhana svake godine diljem svijeta uništi se oko 3.5 milijuna hektara obradive površine te 200.000 hektara šuma, što posljedično dovodi do smanjenja kvalitete zraka i tla, te smanjene raspoloživih površina za druge kulture.
  • Proizvodnja duhana na svjetskoj razini uzrokuje osiromašenje zaliha vode, fosilnih goriva i ležišta metalnih ruda.
  • Oko 4.5 trilijuna opušaka svake godine ne odlaže se u otpad na ispravan način, čime se stvara oko 766 milijuna kilograma toksičnog otpada te se na tisuće štetnih kemijskih spojeva i otrova ispušta u zrak, vodu i tlo.

Kampanja Svjetskog dan nepušenja 2022. podsjeća vlade širom svijeta na potrebu za promjenom zakonskog okvira glede duhana i duhanskih proizvoda, kako bi se implementirali novi i osnažili postojeći propisi te kako bi industrija preuzela dio odgovornosti za štetne učinke na okoliš i troškove koji nastaju kao posljedica zbrinjavanja otpadnih tvari i materijala koji nastaju proizvodnjom, distribucijom i uporabom duhana.

Bolesti povezane s konzumacijom duhana svake godine odnesu više od 8 milijuna ljudskih života, stoga SZO također preporučuje da se u svim zemljama svijeta ukine reklamiranje i promidžba duhana i duhanskih proizvoda, kako bi se prevencijom u budućnosti očuvalo i poboljšalo zdravlje ljudi i cijelog planeta. 

_______

Izvor: www.euro.who.int.