16.03.2023.

Započeli kolektivni pregovori za kolektivni ugovor za zdravstvo

Započeli su pregovori za granski kolektivni ugovor za zdravstvo. Prvi sastanak pregovaračkog odbora sindikata i pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske održan je 15. ožujka 2023. godine u Ministarstvu zdravstva. Kolektivni pregovori za novi kolektivni ugovor započeli su s obzirom da Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, 3/23) vrijedi do 25. ožujka 2023. godine. Nakon tog datuma započinje produžena primjena kolektivnog ugovora, koja traje 3 mjeseca. Na sastanku su dogovoreni dinamika daljnjih sastanaka i način rada.