27.05.2022.

Novi objavljeni dokumenti Ministarstva zdravstva RH - 2022.

Ministarstvo zdravstva RH dana 25. svibnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 9. svibnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 22. travnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

Ministarstvo zdravstva u okviru projekta „Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove“ koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11. i 1. “Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ provodi postupak usklađivanja važećih akreditacijskih standarda, Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove („Narodne novine“, broj: 92/2019), kako bi nacionalni akreditacijski standardi bili usklađeni sa zahtjevima ISQua-e (Međunarodna organizacija za kvalitetu u zdravstvu), prema  5. verziji njihovih standarda.

_________

Ministarstvo zdravstva RH 19. travnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je popis članova povjerenstava Ministarstva zdravstva:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 14. ožujka 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 7. ožujka 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 21. veljače 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 7. veljače 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 3. veljače 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 27. siječnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 25. siječnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 10. siječnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je: