25.05.2022.

Nova e-Savjetovanja 2022.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 24. svibnja 2022. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu akcijskog plana razvoja kliničkih smjernica za razdoblje 2022. – 2025., s javnom raspravom koja traje do 13.  lipnja 2022. godine.
__________________
Ministarstvo financija Republike Hrvatske 19. svibnja 2022. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Prijedlogu zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru i centraliziranom obračunu plaća, s javnom raspravom koja traje do 19.  lipnja 2022. godine.
__________________
Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske 19. svibnja 2022. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, s javnom raspravom koja traje do 3.  lipnja 2022. godine.
__________________
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 6. svibnja 2022. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o dodacima prehrani, s javnom raspravom koja traje do 5.  lipnja 2022. godine.
__________________
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 2. svibnja 2022. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, s javnom raspravom koja traje do 1.  lipnja 2022. godine.
__________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 13. travnja 2022. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, s javnom raspravom koja traje do 13. svibnja 2022. godine. 

__________________

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske 24. ožujka 2022. godine otvorilo je javno e- Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, s javnom raspravom koja traje do 23. travnja 2022. godine: 

__________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 18. ožujka 2022. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja 2022.-2030., s javnom raspravom koja traje do 17. travnja 2022. godine: 

__________________

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 8. ožujka 2022. godine otvorilo je e-Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa energetske obnove zgrada javnog sektora do 2030. godine savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o vizualnom identitetu, posebnim oznakama vozila i evidentiranju korištenja autocesta i objekta s naplatom cestarine za vozila iz članka 89.a Zakona o cestama, s javnom raspravom koja traje do 22. ožujka 2022. godine: 

__________________

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske 21. veljače 2022. godine otvorilo je Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o vizualnom identitetu, posebnim oznakama vozila i evidentiranju korištenja autocesta i objekta s naplatom cestarine za vozila iz članka 89.a Zakona o cestama, s javnom raspravom koja traje do 23. ožujka 2022. godine: 

"Ovim Pravilnikom se određuje vizualni identitet i posebne oznake vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, vozila ministarstva nadležnog za poslove obrane i Oružanih snaga, vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći, vozila gorske službe spašavanja i vozila carine, na koja se sukladno članku 89.a Zakona o cestama ne odnosi odluka o uvođenju naplate cestarine, kao i način evidentiranja i izvještavanja o korištenju autocesta i objekata na državnim cestama za navedena vozila."

__________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 1. veljače 2022. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, s javnom raspravom koja traje do 3. ožujka 2022. godine: 

__________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 5. siječnja 2022. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka, s javnom raspravom koja traje do 20. siječnja 2022. godine: