10.12.2021.

[Vlada RH] Odluka o isplati sredstava bolnicama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog med. materijala