23.09.2021.

[Odluke Vlade RH] Isplata sredstava bolnicama za podmirivanje dijela obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog med. materijala

Na današnjoj 77. sjednici Vlade Republike Hrvatske (23.09.2021.) donesene su:
Ova sredstva su namjenska sredstva koja se moraju iskoristiti isključivo za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala prema kriteriju ročnosti dospjelih obveza, na način da se najstarije dospjele obveze prvo plaćaju.