07.06.2021.

[UPUZ.HR] Prijedlog programa mjera za financijsku stabilizaciju i strukturnu reformu zdravstvenog sustava

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske izradila je Prijedlog programa mjera za financijsku stabilizaciju i strukturnu reformu zdravstvenog sustava. Cilj je navedenih prijedloga, koje Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske prezentira i unaprjeđuje na svim svojim platformama od 2014. godine, potaknuti sve čimbenike zdravstvene scene Republike Hrvatske na iznalaženje najučinkovitijeg modela stabilnog i održivog zdravstvenog sustava, kojemu neće biti nužne intervencije radi financijske stabilnosti.  

Nakon prikaza uvjeta poslovanja zdravstvenih ustanova i situacije u zdravstvenom sustavu, predlažemo niz mjera na prihodnoj i rashodnoj strani s kraćim i dužim vremenom izvršenja, kao i strukturne reforme, kojima je svrha osiguranje daljnje financijske stabilnosti zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Predložene mjere, prema našoj procjeni, omogućuju bolji financijski rezultat zdravstvenog sustava, povećanjem prihodne strane i smanjenjem rashodne strane, za više od 5,5 milijardi kuna godišnje.

Dokument se, u hrvatskoj i engleskoj verziji, može pogledati na donjim poveznicama: