02.06.2021.

Rebalans proračuna 2021. - Ministarstvo zdravstva

Na 61. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 2. lipnja 2021. godine, usvojene su izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. Izdvajamo povećanje proračuna Ministarstva zdravstva za 2021. godinu za 4,220 mlrd kuna (sa 15.977 mlrd kn na 20.198 mlrd kn). Na stavci Ministarstva zdravstva ''Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad'' iskazano je 200.000.000 kuna.  

Na donjoj poveznici mogu se pogledati sve izmjene i dopune Državnog proračuna, a dio koji se odnosi na Ministarstvo zdravstva može se pogledati na stranicama 583. – 639.: 

Također, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, kojim se, između ostalog, utvrđuje pravna osnova za isplate iz državnog proračuna razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad zaposlenika u zdravstvenim ustanovama, o čemu odluku donosi Vlada Republike Hrvatske.