24.09.2020.

[MiF-MiZ] Dopis - Usklađivanje knjigovodstvenih evidencija HZZO-a i zdravstvenih ustanova

Dopis Ministarstva financija Ministarstvu zdravstva, vezano za usklađivanje knjigovodstvenih evidencija HZZO-a i zdravstvenih ustanova, može se pogledati ovdje.

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske ukazivala je na situaciju da zdravstvene ustanove dodatna sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ne mogu opravdati i knjižiti kao prihod, zbog niskih cijena zdravstvenih usluga, čime se stvara stvarni i fiktivni dug. Unatoč tome, te brojnim razgovorima s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, nisu ostvareni pomaci.

Tijekom 2020. godine isplaćena su dodatna sredstva u iznosu 900 milijuna kuna, koja će biti vrlo teško pravdati ispostavljanjem računa za provedenu zdravstvenu zaštitu, obzirom da su cijene zdravstvenih usluga utvrđene u neadekvatnim iznosima te je, zbog okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19, izvršenje zdravstvenih usluga bilo umanjeno.